Dyscalculiebehandeling

Hoe herkent u dyscalculie? Als u denkt dat uw kind dyscalculie heeft, kunt u dit herkennen aan een aantal zaken. Uw kind: gebruikt simpele procedures (blijft bijvoorbeeld lang op de vingers tellen in plaats van te werken met clusters van getallen; 5, 10, 100 etc.) maakt veel fouten in een stapsgewijze aanpak heeft problemen met de volgorde van de te nemen stappen bij een bepaalde strategie kan geen associaties maken met eerder opgedane kennis heeft problemen met de plaats van getallen maakt veelvuldig omkeringen van getallen
Dyscalculie ‘Geluk zit in het leren leren!’
home wie ben ik remedial teaching ondersteuning tarieven contact nuttige links
Verder zijn er een aantal algemene problemen bij kinderen met leerstoornissen te herkennen: trager tempo een ongunstig aanpakgedrag: een passieve of impulsieve aanpak een minder goed werkend korte-termijngeheugen een minder efficiënt gestructureerd lange-termijngeheugen problemen met het vasthouden van de instructie problemen om snel de essentie van een opdracht te doorzien minder flexibiliteit in het overschakelen van het ene naar het andere niveau moeite het eigen werk te controleren en te reflecteren op eigen werk emotionele problemen, bijvoorbeeld faalangst Bekijk daarnaast eens het informatieve filmpje op de volgende site Proef op de som - studeren met dyscalculie van Arteveldehogeschool in België om een indruk te krijgen wat het betekent om dyscalculie te hebben. Voor meer specifieke signalen tijdens kleutertijd, basis- en voortgezet onderwijs, verwijs ik u graag naar de volgende site van de Oudervereniging Balans. Ik hoef u niet te vertellen dat een probleem dat niet overgaat beslist niet leuk is. Het is ook niet iets dat uw kind verzint. Het heeft niets te maken met je aanstellen en het heeft al helemaal niets te maken met niet je best doen. Als dyscalculiespecialist houd ik rekening met elke dyscalculisch kind, denk ik met hem/haar mee en wil ik helpen zoeken welke weg de beste is voor hem/haar! Niemand is immers precies hetzelfde als een ander mens?! Daarom kan dyscalculie alleen goed aangepakt worden, als er gezocht wordt naar de manier van werken die voor uw kind het beste is. Gaat het op rekengebied, na mijn intensieve begeleiding, niet beter dan zou uw kind voor een dyscalculieverklaring in aanmerking kunnen komen. Hierin wordt namelijk precies aangegeven welke dispenserende en compenserende maatregelen op het gebied van rekenen op uw kind van toepassing zijn. Voor het verkrijgen van een dyscalculieverklaring wordt op afspraak en in het bijzijn van ouders een dyscalculieonderzoek afgenomen door een gespecialiseerd GZ-psycholoog van het onderzoeksbureau waaraan ik verbonden ben. Terug...